June 28, 2023

最新文章

【文書主任 人工】文書主任職系 (Clerical Officer)|人工大公開

文書主任 人工大公開 而家做文書主任(CO)仲係唔係鐵飯碗? 做CO前程如何? CO嘅人工又有D乜轉變? 如果你想更清楚知道CO嘅前景同人工,咁就萬萬唔可以錯過以下嘅內容喇! 文書主任 各職位人工 職位 平均薪金 平均晉升年資(年) 高級文書主任 (Senior Clerical Officer) (SCO) $45,670 – $57,395 28 文書主任 (Clerical Officer) (CO) $34,185 – $43,610 (總薪級表 第16至21點) 15 助理文書主任 (Assistant Clerical Officer) (ACO) $15,950 – $32,545 (總薪級表 第3至15點) /                   文書主任 入職條件 在香港中學文憑考試五科取得第2級或同等或以上成績,其中一科為數學,或具同等學歷,或在香港中學會考五科取得第2級/E級或以上成績,其中一科為數學,或具同等學歷 符合語文能力要求,即在香港中學文憑考試或香港中學會考中國語文科和英國語文科取得第2級或以上成績,或具同等成績 中文文書處理速度達每分鐘20字及英文文書處理速度達每分鐘30字,並具備一般商業電腦軟件的應用知識 在《基本法及香港國安法》測試(學位或專業程度職系)取得及格成績 文書主任 職責 助理文書主任主要執行與下列一個或多個職能範圍有關的一般文書職責,其中可能涉及多類範疇的職務。 一般辦公室支援服務 人事 財務及會計 顧客服務 發牌及註冊 為政府律師提供支援,,並為法官和法庭使用者提供法庭支援及登記處服務 統計職務 資訊科技支援服務 其他部門支援服務 助理文書主任會被調派到本港任何一個地區的政府辦事處工作,須使用資訊科技應用軟件執行職務,並可能須不定時或輪班工作和在工作時穿着制服。 文書主任 過往招聘數據 招聘相隔時間 約19個月 招聘部門 政府各局及部門 平均申請人數 29,595人 平均取錄人數 1,874人 文書主任 其他重要資訊 假期數目(年) 14日 房屋福利 公務員公屋配額 非實報實銷現金津貼(達總薪級表第22點(連續服務至少3年)或連續服務至少20年(不限薪級)方可申請) 只能選擇一項 辭職比例(年) 0.818% 職系總人數 14759人 職級編制 l 高級文書主任(SCO)–624人 l 文書主任 (CO) – 3116人 l   助理文書主任(ACO) –11760人 職位空缺數目 741人 晉升比例 32% 入職競爭比例 16:1 平均入職薪酬中位數($) 28291 如果大家有什麼英文問題,如Spencer Lam, 好唔好咁樣學英文呀? 或者IELTS考試,成人英文/商業英文的知識及英文資源,歡迎你可以隨時再跟我多交流一下,可以Follow 「Spencer Lam English Team」 Facebook page同IG得到更多英文資訊,亦都可以上 https://spencerlam.hk/ 了解更多!

閱讀全文

【JUPAS 補選 2024】放榜後JUPAS補選全攻略|步驟|費用|其他要點【懶人包】

JUPAS補選2023 你可能聽說過DSE放榜後有JUPAS改選一事。 那麼,你知道其實還有JUPAS補選嗎? 如果你不太清楚,甚至不知道這一回事,你就一定要看看下文的懶人包資訊了! JUPAS補選2023 若於正式遴選後仍有學額空缺,9所「大學聯招辦法」參與院校或SSSDP「資助計劃」院校將再次考慮是否給予未獲正式遴選取錄資格的考生已選報而又符合入學條件之課程取錄資格,稱為JUPAS補選。 JUPAS補選2023 重要日期一覽 8月9日(上午9時):公布正式遴選結果 8月10日(下午5時):獲正式遴選取錄資格申請人繳交院校留位費的截止日期 8月28日(上午9時):公布補選結果 8月28日(下午5時):獲補選取錄資格申請人繳交院校留位費的截止日期 JUPAS補選2023 申請方法 未獲正式遴選取錄資格的考生於補選中無須向9所「大學聯招辦法」參與院校或SSSDP「資助計劃」院校提出申請,院校將再次考慮是否給予考生已選報而又符合入學條件的課程取錄資格。 JUPAS補選2023 費用 補選結果公布後,考生須於8月28日下午5時前以繳費靈網上服務/現金(東亞)繳交留位費HK$5,000,及後於獲取錄的院校所指定時段內完成註冊手續,考生應登入其「大學聯招辦法」帳戶查閱獲取錄資格課程的註冊手續詳情。 如果大家有什麼英文問題,如Spencer Lam, 好唔好咁樣學英文呀? 或者IELTS考試,成人英文/商業英文的知識及英文資源,歡迎你可以隨時再跟我多交流一下,可以Follow 「Spencer Lam English Team」 Facebook page同IG得到更多英文資訊,亦都可以上 https://spencerlam.hk/ 了解更多!

閱讀全文

Social Media